powrótBronisław Stroński

Lekarz chirurg szpitala św. Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej 12, a następnie Centralnego Powstańczego Szpitala Chirurgicznego nr 1 przy Długiej 7.

Pułkownik - Oddział "Bakcyl", Grupa "Północ".

ur. 1887

Zobacz zdjęcia: