powrótTomaszewiczowa

Lekarka szpitala św. Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej 12.

Zobacz zdjęcia:

Zobacz wideo: