powrótKazimierz Sroczyński

Lekarz szpitala św. Jana Bożego przy ul. Bonifraterskiej 12, następnie Centralnego Powstańczego Szpitala Chirurgicznego nr 1 przy ul. Długiej 7, a potem szpitala w kościele św. Jacka przy ul. Freta 10 (filii szpitala przy ul. Długiej 7).

II Obwód "Żywiciel" (Żoliborz).

ur. 1904

Zobacz zdjęcia: