powrótStanisław Gierałtowski

Stanisław Gierałtowski
Stanisław Gierałtowski
fot. archiwum prywatne

Oficer i lekarz chirurg. Pracował w Szpitalu Maltańskim, był jego komendantem. W czasie walk chodził na tzw. "czołówki chirurgiczne". Po zajęciu szpitala przez Niemców pracował w szpitalu przy ul. Śniadeckich 17.

Do wojska zaciągnął się jako 16-latek w 1920 r. Po wojnie polsko-bolszewickiej w Suwałkach zdał maturę, a następnie odbył studia medyczne w Centrum Wyszkolenia Sanitarnego w Warszawie. Podczas pobytu w Warszawie poznał przyszłą żonę,  Wandę. Po studiach stacjonował m. in. w Chełmie i w Suwałkach. 

Uczestniczył w kampanii wrześniowej 1939 r. i działał w Związku Walki Zbrojnej. Z tego powodu został aresztowany przez gestapo i osadzony w więzieniu na zamku w Lublinie. Dzięki pomocy znajomego lekarza Niemca udało się go stamtąd wykupić. Po zwolnieniu natychmiast wyjechał z żoną i synem do Warszawy.

Powstanie cała rodzina spędziła w Warszawie. Po zajęciu Szpitala Maltańskiego przez Niemców Wanda Gierałtowska uciekła z synem z transportu do Pruszkowa - przekupiła własowca ślubną obrączką.

Cała rodzina spotkała się ponownie w Ursusie. Stanisław Gierałtowski pracował tam w szpitalu. Następnie wyjechali na ziemie odzyskane do Słupska, gdzie dr Gierałtowski zorganizował szpital, był jego dyrektorem i ordynatorem oddziału chirurgicznego.

ur. 15 października 1904 r., zm. 22 marca 1990 r. w Warszawie

Jego syn, Krzysztof Gierałtowski, jest znanym artystą fotografikiem.

Zobacz zdjęcia: