powrótKrystyna Ilukiewicz ps. "Katarzyna"

Krystyna Ilukiewicz ps. "Katarzyna"
Przygotowanie do operacji w Szpitalu Dzieciątka Jezus. Zawiązująca maskę sanitariuszka Krystyna Ilukiewicz "Katarzyna".
fot. MPW

Sanitariuszka szpitala Dzieciątka Jezus przy ul. Lindleya i Nowogrodzkiej.

ur. 1916