powrótPoznańska

Przełożona pielęgniarek w szpitalu PCK przy ul. Smolnej 6.