Bożena Chadajpowrót

Pielęgniarka szpitala PCK przy ul. Smolnej 6.