powrótWładysław Kuczyński

Władysław Kuczyński pełnił funkcję lekarza w punkcie sanitarnym Zgrupowania "Krybar" przy ul. Tamka 40. Pracowało z nim 7 sanitariuszek. Punkt działał do 6 września 1944 r. Podczas wycofywania się do Śródmieścia Kuczyński został ranny w obie dłonie, co uniemożliwiło mu dalszą pracę