powrótps. "Funia"

Sanitariuszka harcerskiego punktu sanitarnego przy ul. Furmańskiej 12, który przekształcono w niewielki szpitalik.