Małgorzata Drzewieckapowrót

Pielęgniarka punktu opatrunkowego przy ul. Poznańskiej 15.