powrótStanisław Stypułkowski

Lekarz punktu sanitarnego przy ul. Dolnej róg Konduktorskiej, który 20 września 1944 r. przeniesiono do ośrodka zdrowia przy ul. Dolnej 42.