K. Kaczorowskapowrót

Pielęgniarka szpitala polowego przy ul. Hożej 13.