Zdzisław Góreckipowrót

Lekarz Szpitala Ubezpieczalni Społecznej przy ul. Czerniakowskiej 231.