Wanda Dąbrowskapowrót

Pielęgniarka Szpitala Wolskiego.

OBIEKTY