Henryka Fudałapowrót

Pielęgniarka Szpitala Wolskiego.

OBIEKTY