Wanda Kulikowskapowrót

Pielęgniarka Szpitala Wolskiego.

OBIEKTY