Helena Oziębłopowrót

Pielęgniarka Szpitala Wolskiego.

OBIEKTY