Wanda Piskorskapowrót

Pielęgniarka Szpitala Wolskiego.

OBIEKTY