Władysława Szostakiewiczpowrót

Sanitariuszka Szpitala Wolskiego.

OBIEKTY