Julia Jankowskapowrót

Siostra szarytka pracująca w Szpitalu Wolskim.

OBIEKTY