powrótKrystyna Ossowska

Lekarz ze Szpitala Wolskiego.

ur. 1905

OBIEKTY