powrótSkórski

Lekarz Szpitala Wolskiego (od 7 września 1944 r.).

OBIEKTY