Tadeusz Lenkiewiczpowrót

Lekarz szpitala polowego przy ul. Śliskiej 51.