Maria Mazurkiewiczpowrót

Lekarz szpitala polowego przy ul. Śliskiej 51.