Henryk Słabiak ps. "Henryk"powrót

Lekarz szpitala polowego przy ul. Śliskiej 51.

ur. 1908