powrótKrystyna Ustycka

Medyk szpitala polowego zorganizowanego w piwnicach zakładów "Alfa-Laval" przy ul. Tamka 3 (róg Smulikowskiego).