powrótEdmund Stachowiak

Lekarz punktu opatrunkowego przy ul. Chłodnej 66 i szpitala polowego przy ul. Siennej 51 (klinika pediatrii z ul. Litewskiej).