Jan Bełkowskipowrót

Lekarz internista - szpital Dzieciątka Jezus.

ur. 1895