powrótLeon Strehl ps. "Feliks"

Lekarz chirurg. Od 1942 r. szef sanitarny Komendy Głównej Armii Krajowej. W latach 1940-1944 był komendantem Szpitala Ujazdowskiego, gdzie pod bokiem Niemców ukrywano Żydów i osoby poszukiwane przez gestapo. Organizowano szkolenia medyczne, podnoszono kwalifikacje, prowadzono prace badawcze.

Wraz z wybuchem Powstania dr Strehl został komendantem Szpitala Maltańskiego. 14 sierpnia dr Strehl przeprowadził ewakuację szpitala. Tego dnia do szpitala wtargnął oddział SS. Niemcy zażądali natychmiastowego opuszczenia budynku. Dr Strehl przygotował ewakuację ponad 100 rannych. Poprowadził kolumnę w kierunku powstańczych placówek przy ul. Królewskiej, gdzie szczęśliwie dotarli. Podkomendni nadali mu pseudonim „Mojżesz”, a dowódca Powstania rozkazem z 28 sierpnia 1944 r. odznaczył Srebrnym Orderem Virtuti Militari.

ur. 1891

Zobacz zdjęcia: