powrótJan Zaorski

Lekarz szpitala polowego w budynku PKO przy ul. Jasnej 9 róg Świętokrzyskiej 31/33.