powrótKrystyna Tomczyk

Główna instrumentariuszka szpitala w klinice „Sano” przy ul. Lwowskiej 13. Studentka Wydziału Lekarskiego Tajnego Uniwersytetu Poznańskiego.