powrótSzpital szkoła Plater-Zyberkówny

Szpital (początkowo punkt sanitarny) w budynku gimnazjum im. Cecylii Plater-Zyberkówny przy ul. Piusa XI 24 (obecnie ul. Piękna) został przejęty przez dr Tadeusza Podgórskiego 17 września. Przeorganizował placówkę od podstaw. Zastał w szpitalu 92 rannych i chorych, 36 osób personelu stałego,  sześcioro lekarzy, 29 sanitariuszek i 1 sanitariusza. W momencie objęcia przez niego kierownictwa placówka posiadała zapas żywności na jeden posiłek, zapas środków opatrunkowych na 3 dni. Brakowało światła, a także narzędzi chirurgicznych i sterylizowanej gazy.

Dzięki pomocy dr. Wacława Kaflińskiego ps. „Jur” z Sanitariatu Okręgu Warszawskiego Armii Krajowej placówka otrzymała przydziały żywności (zboże i cukier), materiały opatrunkowe i wyposażenie chirurgiczne.  Zboże pozyskiwano dzięki  niezwykłej ofiarności sanitariuszek z Batalionu „Gustaw”, które z ul. Prostej na plecach dźwigały worki ważące ponad 30 kg. Pod koniec walk szpital miał światło, konieczne meble, zapas środków opatrunkowych i żywności.