Zbigniewa Czajkowska ps. "Henryka"powrót

Lekarz, komendant szpitala polowego w budynku gimnazjum żeńskiego im. Cecylii Plater-Zyberkówny (ul. Piusa XI 24, obecnie ul. Piękna).