powrótDerwisz

Pielęgniarka szpitala polowego przy ul. Koszykowej 78 (w budynku Warszawskiej Szkoły Pielęgniarek).