Józef Czesław Kenigpowrót

Lekarz szpitala polowego przy ul. Chmielnej 28.

ur. 1907