Apolonia Karaś-Brzozowskapowrót

Lekarz gruźliczego szpitala polowego przy ul. Żurawiej 31 (póxniej też 24 i 26).