powrótMikołaj Kaszyn

Lekarz szpitala przeciwgruźliczego przy ul. Wilczej 29, a następnie szpitala przy ul. Żurawiej 31 (później też 24 i 26).