Beata Kurowskapowrót

Sanitariuszka szpitala polowego przy ul. Żurawiej 4a.