M. Wasilewskipowrót

Lekarz szpitala polowego przy ul. Marszałkowskiej 40.