powrótKrystyna Schild-Stopnicka

Pielęgniarka szpitala polowego przy ul. Wspólnej 27.