Irena Pniewskapowrót

Pielęgniarka szpitala polowego przy ul. Wspólnej 27.