T. Pietrzykpowrót

Medyk punktu opatrunkowego przy ul. Wspólnej 37.