powrótSzpital polowy Daniłłowiczowska

W gmachu więzienia przy ul. Daniłłowiczowskiej zorganizowano szpital dla ludności cywilnej. Lekarz chirurg dr Zygmunt Gilewicz przeprowadzał tam nawet operacje.