Jan Grabowski ps. "Bogusław"powrót

Kwatermistrz GPO Batalionu „Gozdawa” (przekształconego w szpital) przy ul. Przyrynek 4.