powrótSt. Sterżysko

Pacjent szpitala polowego przy ul. Przyrynek 4. Rolnik, łącznik Komendy  Batalionów Chłopskich. Ciężko ranny, uratowany w szpitalu.