Maria Patkowskapowrót

Pracownica szpitala w Forcie Sokolnickiego.