Zbigniew Sikorskipowrót

Lekarz szpitala polowego przy ul. Kopernika 43.