powrótKrystyna Rusznica-Waszczyńska ps. "Kira"

Pielęgniarkla szpitala "Blaszanka" przy ul. Przemysłowej 19/21.