powrótStefan Łytkowski ps. "Stef"

Ginekolog. Lekarz punktu sanitarnego przy ul. Próchnika 2, a następnie szpitala polowego nr 100 w klasztorze ss. Zmartwychwstanek przy ul. Krasińskiego 31. 

ur. 1899