powrótSzpitale polowe Rejonu "Dęby" - Rembertów

Powstańcze szpitale i punkty sanitarne poza Warszawą – VII Obwód Obroża

Terenem działań VII Obwodu Obroża Okręgu Warszawskiego AK był powiat warszawski poza granicami miasta. Dzielił się na osiem rejonów. Podlegał sztabowi, w którym odpowiedzialnym za służbę lekarską był dr Jan Drożyński.

Rejon 3 „Dęby” – Rembertów

Szefem służb sanitarnych rejonu był dr Tadeusz Dąbrowski. Działały tam następujące placówki medyczne:

1.Szpital przy ul. Jagiełły w Nowym Rembertowie, dysponujący salą operacyjną i oddziałem położniczym. Pracowali w nim dr mjr Amałowicz, dr Chyla, dr Mieczysław Kusto, dr Tadeusz Dąbrowski, a także felczer Mikołaj Małachowski i studenci medycyny Zdzisław Kryński oraz Jarosz. Średni personel medyczny tworzyły pielęgniarka Zofia Paciorkowska i dwie siostry zakonne.

2. Szpital zakaźny przy ul. Zwycięstwa 14 w budynku gimnazjum. Obsługiwał go dr Kostro z nieznanym z nazwiska drugim lekarzem. Przełożoną została Zofia Paciorkowska.

3. Punkt opatrunkowy w Starym Rembertowie. Pracowali tam dr Irena Osmólska, dr Ręczykowski i sanitariuszki z WSK.

4. Punkt opatrunkowy w Zielonej, obsługiwany przez sanitariuszki z WSK.

5. Punkt sanitarny przy ul. Słonecznej w Sulejówku.